I april mottok Alta kommune 2.390.000 fra kommunal- og distriktsdepartement til etablering av kommunal kompensasjonsordning nr 7.

Hovedmålet med kompensasjonsordning nummer 7 er å stimulere til nye inntektsbringende aktiviteter som større arrangementer, festivaler eller konserter. Totalt kom det 17 søknader på over seks millioner kroner. 

Disse fikk penger fra Alta kommune

Potten var på drøye 2 millioner kroner. Alle som søkte ble gjennomgått og vurdert opp imot flere kriterier.

Disse arrangementene har fått pengestøtte fra Alta kommune via kompensasjonsordningen:

Firmanavn Beløp Aktivitet
Alta Live 365 539.000 Sommerfest og Alta Live
Alta Live 365, søknad 2 150.000 Pizzarocken 2022
Audioland AS 1. 070.000 5 ulike prosjekter
Enya Lillevik 45.000 Konsert i Nordlyskatedralen
Hedline AD 175.000 Turné i Finnmark
Karoline Thomassen Musikktjenester 42.000 Trombonekonsert
Karoline Thomassen Musikktjenester 79.000 Konsert på Studenthuset
Monika Holst-Olsen 35.000 Kurs med konsertavslutning
Mopedmusikk AS 155.000 2 dagers festival m/ lokale band
Samii Siida AS 100.000 Helaften og barnas uke
Sum 2.390.000