Etter røykvarslerdagen 1. desember drar samtlige fast ansatte i Alta brannvesen ut og tilbyr en uforpliktende boligkontroll i Alta.

Målet er å sette fokus på brannsikkerhet i private hjem hvor vi blant annet sjekker hvordan det står til med varsling, slokkeutstyr, ildsted og skorstein, rømningsveier og lignende.

– Vi håper du slipper oss inn for en hyggelig førjulsprat om brannsikkerhet og en uforpliktende kontroll av din bolig, sier leder for forebyggende enhet i Alta brann- og redning, Roger Thorsen.

Du kan forvente forespørsel om besøk kanskje allerede fra kommende helg (uke 48) og neste uke.

– Vi går i brannvesenets uniform med fagrefleks og har legitimasjon med, påpeker Thorsen.