I mars ble det besluttet at deler av Vertshuset eldresenter skulle brukes til ankomstsenter for ukrainske flyktninger. I mai kom de første til mottaket.

Kommunestyret vedtok i starten av året at Alta skal ta imot 200 flyktninger i 2022.

Så langt har Alta tatt imot 129 personer. 40 er nå bosatt på Vertshuset, men i løpet av de neste par ukene skal 20 av dem ut i leiligheter/hus i Alta-samfunnet. 

Les også: Slik skal vertshuset brukes fremover

6. september var det informasjonsmøte for beboere og pårørende på Vertshuset eldresenter. Rådmann, Tekniske tjenester, Helse og sosial, Alta Integrerings- og kompetansesenter (AIK) og virksomhetsledelse var tilstede for å gi informasjon.

– Det er utfordrende å innfri alle ønsker og behov, men vi skal gjøre så godt vi kan, sa rådmann Bjørn-Atle Hansen til de oppmøtte.

Ankomstsenteret driftes adskilt fra eldresenteret. 

Tilbakemeldinger

Informasjonsmøtet var i hovedsak for at beboere og pårørende skulle få mulighet til å gi tilbakemelding på bosituasjonen.
På møtet ble det tatt opp utfordringer med blant annet inngangsdør, hvilke areal som kunne brukes, aktiviteter og besøk på Vertshuset. Blant annet har de eldre opplevd utfordringer med flere inngangsdører, som Tekniske Tjenester nå skal se på.

Flere var også usikker på om de kunne bruke kafeen, som til daglig er i bruk av AIK og ankomstsenteret. Det ble presisert at alle kan bruke både kafé, peisestue og annet fellesareal på bygget. Både av beboere og deres pårørende.

– Nå er vi over den hektiske oppstarten og kan fokusere på å utvikle det positive og bedre samhandling. Vi har muligheten til å få det enda bedre fremover og planlegge felles aktiviteter, sa rektor ved AIK, Victor Esjeholm, under møtet.

Samtidig informerte virksomhetsleder for omsorgsboliger, Gro Karlstrøm, at det har vært noen koronarestriksjoner, sist i juli, som har begrenset sosial kontakt. Nå er det «fri ferdsel» igjen og dermed enklere å planlegge sosiale tilstelninger.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen
Rådmann Bjørn-Atle Hansen informerte om driften av ankomstsenteret på Vertshuset.

Nasjonal dugnad

Ankomstsenteret på Vertshuset vil være i drift ut året og videre i 2023. Foreløpig er det usikkert hvor lenge det vil vedvare.
– Vi har aldri tatt imot så mange flyktninger som vi har gjort i år. Det er en del av den nasjonale dugnaden. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, men et mottak på vertshuset er ikke en permanent ordning, sa rådmann Bjørn Atle Hansen til slutt.