I Alta kommune er det ansatt to kliniske ernæringsfysiologer. Thea Johnsen Berglund og Maren Totland Aase. Thea jobber ved Alta omsorgssenter og Maren på helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

6. september er kliniske ernæringsfysiologers dag - en nasjonal markering av yrkesgruppen KEF (kliniske ernæringsfysiologer). Thea og Maren ønsker derfor å fremme yrket.

– Alta kommune er en av få kommuner i landet som faktisk dekker anbefalinger fra Helsedirektoratet om 1 KEF per 10 000 innbygger i kommunen. Det viser at kommunen er fremoverlent og vi håper flere kommuner kommer etter, sier Maren og Thea.

Trenger mer kompetanse

Selv om Alta kommune dekker anbefalinger fra Helsedirektoratet ser duoen at det fortsatt er behov for mer kompetanse i organisasjonen.

– Vi får gjort en del, men vi ser at det fortsatt er stort potensial for å utvikle tjenestene med tanke på ernæringsarbeid.

Thea, som jobber i helse og sosial, har som hovedoppgave å fremme systematisk ernæringsarbeid, utarbeide og kvalitetssikre rutiner og prosedyrer for ernæring innenfor de ulike helsetjenestene. Thea jobber også en del med kompetanseheving og internundervisning, og bidrar tett opp mot de ansatte både på sykehjem og omsorgsboliger, samt kjøkken ved spørsmål og problemstillinger knyttet til ernæring. 

Inn til elevene på 1. trinn

Maren, som er ansatt i barne- og ungetjenesten jobber både på individ, gruppe og prosjektnivå, hvor målgruppen er barn og unge fra 0-20 år, samt gravide. For individuelle konsultasjoner kan det henvises blant annet fra helsesykepleiere, fastlege og jordmor. 
Så langt deltar hun på gruppeveiledning for foresatte og barn på 4 mnd. 

– Gjennom det neste skoleåret er det planlagt undervisning for 1. trinn på de ulike skolene i Alta i samarbeid med fysioterapeutene. Her vil vi sette fokus på viktigheten av fysisk aktivitet og god matpakkekultur. 

Trives i Alta

Begge KEF-ene er tilflyttet Alta og stortrives så langt i byen. Både Maren og Thea er enige om at det er mange fordeler med å bo i Alta

– Vi ser fordelende med både naturen, turmuligheter, hyggelige mennesker og gunstige økonomiske fordeler, sier de to med et smil.