I disse dager øves det, både på trommemarsj og marsjering, utenfor Øvre Alta skole. Hele bygda kan høre det når trommekorpset setter i gang. Det er elevene på 7. trinn som øver seg til 17. mai og feiring av nasjonaldagen.

Trommekorpset er en årelang tradisjon, som ungene gleder seg til. Her får de gå bak fanen til Øvre Alta skole i hovedtoget.

– Allerede når førsteklassingene ser trommekorpset for første gang, så begynner de å glede seg. De snakker om trommemarsjen de skal spille når de begynner på syvende trinn. Vi spiller alltid den samme marsjen, vi kan ikke bytte, for det er dén de gleder seg til å spille alle sammen.

Det forteller lærer og ansvarlig for trommekorpset, May Liss Thomassen.

Hun er også leder for 17.mai-komiteen i Alta.

Solid trommepark

May Liss begynte med trommekorps fordi det er enklere å gjennomføre på skolen. Det er mye arbeid å få satt i stand et helt korps. Nå har de hatt trommekorpset i mange år og har med årene bygget seg opp en solid trommepark.

– Vi har arva trommer når korps har lagt ned, noe har vi fått og noen trommer er kjøpt inn.

– Tror du trommekorpset er med på å rekruttere til korps generelt?

– Det er jeg ikke så sikker på at det gjør. Jeg vet at en del av dem som har vært i trommekorpset opp gjennom årene har blitt musikere, så det setter sine spor. Men om det rekrutterer direkte til korps er jeg mer usikker på.

Her kan du laste ned programmet for nasjonaldagen i Alta