Det er viktig å holde seg i aktivitet også vinteren. I tillegg har ulike restriksjoner medført at en del aktiviteter må settes på vent, men det hindrer ikke at bedrifter kan motivere sine ansatte til å velge beina for å gå, sykle eller bruke ski til og fra jobb. Det er ekstra viktig med godt immunforsvar - som fysisk aktivitet kan bidra til å styrke. Alta kommune legger derfor ved et nedlastbart skjema som alle kan bruke i 6 uker hvor de ansatte kan krysse av de dagene de har brukt "kroppslig transport" minst en vei til og fra jobb. Bedriften kan selv velge å legge inn premier til de ansatte som har gjort dette, og de på hjemmekontor er selvsagt ikke unntatt. Det er også godkjent å gjennomføre en aktivitet i løpet av dagen for å kunne krysse av.

Oppstart er satt til mandag 10 januar og arket kan printes ut i stort format og henges opp godt synlig for de ansatte.

I tillegg kan Alta kommune bidra med refleksremedier som gjør deltakerne godt synlige ettersom lyset er redusert for årstiden. Ta da kontakt med folkehelsekoordinatoren for bistand på sykkelbyen@alta.kommune.no . Lykke til med spreke bedrifter i Alta ;)

Skjema for nedlasting finner du her.