Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Uteserveringer på gågate og torg på Alta sentrum

Alta kommune ved planadministrasjonen har sommeren 2021 lagd forslag til endring av reguleringsplaner som omfatter gågate og torg i Alta sentrum. Endringen vil bedre tilrettelegge planverket for fortsatt etablering av uteserveringer i gågate og på torget.

 

Planutvalget har i møte den 10.12.21 behandlet endringen med saksnr. PS 65/2021 og følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, vedtas endring av Detaljregulering for Alta sentrum: gågate, torg og park (planid 19980092) og Detaljregulering for Amfi Alta storsenter (planid 20070026). Endringen medfører endringer av bestemmelser i begge planene i henhold til vedlegg 1 og 2.

For etablering av uteservering sesongen 2022 så skal alle som har eller vil etablere uteservering søke om dette hos bygningsmyndigheten. Alle tiltak, store som små uteserveringer, skal vurderes av dem.

  1. Ta kontakt med Alta kommune sin grunnforvalter Siv Suhr, for å få foreløpig avtale for leie av grunn (mer eller mindre hele gågate og torg eies av Alta kommune).
  2. Send deretter inn søknad om tiltak til bygningsmyndigheten.
  3. Ved godkjenning fra bygningsmyndigheten skal avtale med grunnforvalter om leie av grunn inngås. Det er vedtatt nytt gebyrregulativ av kommunestyret i møte 13.12.21.

Om uteserveringen/tiltaket man vil etablere ikke er i tråd med bestemmelsene i en av planene så har man rett å søke om dispensasjon for tiltaket. En dispensasjonssøknad skal være godt begrunnet og beskrive hva man søker dispensasjon fra. Dispensasjonssøknaden sendes planmyndigheten som behandler den. Ved godkjent dispensasjon kan man deretter sende inn søknad til bygningsmyndigheten.

Sakens dokumenter kan leses her:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bilde til hjemmeside torget

Uteserveringer på gågate og torg på Alta sentrum