Det vil bli ny sjanse til å søke om startlån fra og med januar 2023

Her kan du lese mer om hvem som kan få startlån

Her søker du om startlån