Alta rådhus mottok nettopp plaketten som beviser at arbeidsplassen er en sykkelvennlig arbeidsplass.

Det innebærer at arbeidsstedet har god tilrettelegging for at ansatte skal kunne velge sykkel til og fra jobb, som god og trygg sykkelparkering, i tillegg til at en del av disse også er innendørs. Kommunen spanderer også gratis deltakelse i "Sykle til jobben" aksjonen - som alle i hele Alta har samme tilgang til. Her kan all type aktivitet registreres. Det er også gode garderobefasiliteter og egne garderobeskap til en stor andel. Men ikke til alle ansatte.

Ta opp kampen om medalje

Det er nok også en av grunnene til at kommunen oppnådde bronse - som er en god plassering i altasammenheng, men det er samtidig en motivator for at kommunen kan strekke seg enda lenger med å tilby fasiliteter til langt flere ansatte. Om alle begynte å sykle i morgen er det neppe nok garderobeskap til samtlige. Det ble også etterspurt tørkeskap til våte sykkeldager - og egne økonomiske insentiver for å få enda flere til å velge sykkel på sin jobbreise.

– Det er likefullt en god prestasjon for Alta rådhus å komme "på pallen", samtidig som andre bedrifter kan se at det mulig å bli minst like god - og kanskje bedre enn rådhuset på en slik kåring, sier Karina Kroken som sitter i styret i Syklistforeningen i Alta sitt lokallag.

Det er Syklistforeningen som har gitt rådhuset denne plaketten etter befaringer, samtaler og spørreundersøkelse blant de ansatte.

– All hverdagsaktivitet er et pluss for kropp og sjel, sier også Aase-Kristin Abrahamsen fra Kulturavdelingen, som arbeider for blant annet økt fysisk aktivitet for kommunens innbyggere. Karina, som også arbeider ved Tekniske tjenester i kommunen, nikker bifallende.

Det er blitt bart på de fleste sykkelveier i Alta nå og dermed farbart på to hjul for de aller fleste.

For å delta i Sykle til jobben kan du melde deg på her.

Tiden er inne

– Det er spådd mildvær i minst ei uke fremover, skyter Atle Skjørestad inn - ny Miljørådgiver i kommunen. Han fremhever at sykkel er en mljøvinner med null utslipp og reduserer i tillegg lokal luftforurensing.

– Ikke minst bidrar det til bedre helse, trivsel og humør å komme seg til og fra jobb for egen maskin, repliserer Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator i kommunen.

– Familien har lagt inn bestilling på omlegging av dekk fra pigg til vanlige sommerdekk - så det er en jobb som må gjøres i ettermiddag, svarer han før plaketten blir hengt opp i gangen på rådhuset. 

Les mer om hvordan bli sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass her