Nye vinteraktiviteter som å gå på truger og å sykle på fatbikesykler har gitt økt aktivitet, og dermed også muligheter for konflikter. De tingene vi har gjort for å begrense konfliktene, gjennom stiforvaltning, har gitt oss nasjonal oppmerksomhet.

Alta kommune ble utfordret av kunnskapsportalen for idretts- og nærmiljøanlegg, godeidrettsanlegg.no, til å beskrive hvordan vi i Alta forvalter vandre- og trugestier, skiløyper og fatbikeløyper. Klarer kommunen og frivillige å gjøre noen grep slik at vi unngår de største konfliktene mellom brukergruppene? Har vi noe å lære bort til resten av Norge?

NTNU senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) mente det og publiserte vår artikkel, som Alta kommune har laget i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet institutt for reiseliv og nordlige studier, 

Verktøy for stiforvaltning i vinterland fra godeidrettsanlegg.no

"godeidrettsanlegg.no er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter godeidrettsanlegg.no" Kilde: godeidrettsanlegg.no