Alta kommune har den siste tiden fått henvendelser fra innbyggere som er usikre på om de har hatt oss eller selgere på døren. Alta brannvesen ønsker derfor å oppklare og gjøre det enklere for våre innbyggere.

Her er en liste over ting du kan være oppmerksom på:

Brannforebygger legitimerer seg alltid
Brannforebyggerne som kommer på døren din legitimerer seg gjerne.

Hvordan går vi kledd?

Brannforebyggerne ved Alta brannvesen bærer alltid brannvesenets uniform, brannvesenets fagmerker, kjører uniformert kjøretøy og bruker vår velkjente logo/batch. Vi skal også alltid kunne fremvise legitimasjon og ID-kort. 

Hva gjør den kommunale brannforebyggeren?

Brannforebyggeren ved Alta brannvesen har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet sjekker vi at ildsted og skorstein er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring.


Vi informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Vi er tilsynspersonell med myndighet til å gi fyringsforbud dersom det blir oppdaget avvik som er så alvorlige at fortsatt bruk vil kunne øke risikoen for umiddelbar brann vesentlig.

Hva gjør IKKE brannforebyggeren?

Brannforebyggeren tilbyr ikke salg av brannslukkere, røykvarslere eller andre brannsikringsutstyr. Vi anbefaler heller ikke et konkret firma eller butikk til å utbedre eventuelle avvik og anmerkninger. Vi kommer ikke uanmeldt på døra og tilbyr noen form for salg eller tjenester.

Du blir varslet før boligtilsyn

Omtrent en uke før boligtilsynet vil du motta en SMS eller ett brev. Denne sendes ut til den som er registrert på eiendommen, enten som eier eller som beboer. Huseier plikter å gi brannforebyggeren adkomst slik at tilsyn kan utføres. Huseier eller representant må være hjemme og kjent med bolig for lettest å vise oss frem i bolig.