156979798_2736402076571509_3358647320252730276_n.jpg

Det har vært gjennomført en reisevaneundersøkelse for Alta kommunes ansatte. Med ca 2000 ansatte i organisasjonen og med en fordeling av yrker innenfor alt fra barnehager, skoler, helse og omsorg til rådgivere og teknisk personell - mener vi at undersøkelsen kan tillegges en viss verdi. Det er riktignok kun voksne som er spurt om hvordan de velger å transportere seg, men resultatet kan legges en viss vekt for å studere nærmere hvordan befolkningen velger å forflytte seg.

Hele rapporten kan lese her.

I barmarksesongen er det ca halvparten av de barnehage- og skoleansate som velger sykkel til jobb. Administrasjonen (rådhuset, andre kontoransatte) følger like bak (47 %), mens ansatte på Helse (39 %) og andre (34 %) kommer nederst på lista. Det er flest personer i skolene som ønsker å kunne sykle daglig. Dette kan skyldes at nesten 3 av 4 av de ansatte i skolen har maks 5 km reisevei til jobb, mens de andre har ca halvparten som har maks samme lengde. 

På vinteren er det ca 1/5 av de ansatte ved skolene som sykler, mens 5 % flere ønsker egentlig å gjøre det. De som jobber i Helsesektoren følger deretter emd størst vintersykkelandel på 18 %. De øvrige ligger på mellom 11-13 &% andel i den kaldere årstiden. 

Det de ansatte setter størst pris på av fasiliteter på arbeidsplassen som fremmer sykling er god sykkelparkering utendørs og utformingen av denne, samt gode garderobe- og dusjforhold. 4 av 10 mener at det vil være positivt om bedriften motiverer bedre til økt sykling, blant annet med ulike insentiver som slike strukturelle tiltak evt kampanjer med premier. 

For at flere skal velge aktiv transport til jobb opplyser 1/3 at de kunne valgt dette om dette kunne vært en del av arbeidstiden, enda bedre garderobeforhold og egne garderobeskap. 

Utover dette er tallene også delt opp på hvert område (skole, barnehage, administrasjon, helse, annet). Dette kan leses mer om i rapporten. Hovedfunnene antar vi vil være retningsgivende for hvordan den øvrige befolkningen is tor grad også kan tenke om aktiv reisevei til og fra jobb. Vi ønsker med dette å be arbeidsgivere i Alta om å legge bedre til rette for at de ansatte blir eksta motivert og inspirert til å velge aktiv transport i tiden fremover. Dette er spesielt viktig etter nærmere to år hvor mange har hatt et redusert aktivtetsnivå.

I tillegg er Alta kommune igjen påmeldt i den nasjonale sykle til jobben aksjonen, som vil si at alle i Alta kan melde seg gratis på, enten som enkeltpersoner eller i grupper og registrere og delta med aktiv jobbvei, evt aktiviteter på fritiden. Gå inn på siden her og registrer dere. https://www.sykletiljobben.no/