Om nasjonal tilsynskampanje med solarier: 

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Deler av denne myndigheten er delegert til kommunene
 • Det har vært gjennomført en tilsynskampanje av solarium i uke 11 og 12. Totalt har ca 150 kommuner i landet deltatt
 • I tilsynskampanjen har DSA hatt en koordinerende rolle, mens det er den enkelte kommune som har vært ansvarlig for gjennomføring av tilsynene


Om soling i solarium: 

 • Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. Derfor har mange land innført aldersgrense for bruk av solarium. I Norge har vi hatt 18-årsgrense siden 2012. Krav om alderskontroll for å håndheve 18 årsgrensen kom 1. januar 2017.
 • Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskningen. Kreftrisikoen øker jo mer solarium du tar og jo yngre du er når du begynner. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta. Derfor er det 18-årsgrense for solarier i Norge og mange andre land.


Fokus ved tilsynskampanjen har vært: 

 1. Har virksomheten et tilfredsstillende system for alderskontroll?
 2. Har de ansvarlige for daglig drift av solarievirksomhetene og ansatte som har kundekontakt bestått solarieprøven?
 3. Har solarievirksomhetene informert den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk?
 4. Er virksomheten meldt til DSA?


Krav til solarier: 

 • Solstudioene må gi alle kundene informasjonsbrosjyren «Dette bør du vite før du tar solarium», i papirversjon eller i en elektronisk løsning 
 • Solstudiene skal bruke plakaten "Advarsel!" fra DSA 
 • Solstudiet skal være meldt til DSA 
 • Daglig leder og ansatte med kundekontakt ved solstudioer må ha tatt solarieprøven, en kunnskapsprøve om solarier 


Tilsyn i Alta: 
Kommuneoverlege og helsekonsulent i Alta kommune har gjennomført 3 varslede tilsyn av solarium i Alta: 

 • Supersolstudio
 • Sun2 Alta
 • Solarium ved Alta helsebad. 

I tillegg til tema for den nasjonale tilsynskampanjen har Alta kommune også hatt fokus på kravene som fremkommer av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 

Tilsynsrapportene er sendt ut. Totalt  ble det avdekket 9 avvik ved tilsynene, det ble gitt avvik ved alle solarier. 

Oversikt over avvik: 

 • To solarium fikk avvik da solariene ikke oppfylte kravene til kompetanse, solarieprøven var ikke tatt.
 • Et solarium fikk avvik da solariet ikke var meldt til DSA. Dette avviket ble lukket kort tid etter tilsynet 
 • To solarium fikk avvik på grunn av solariene ikke hadde plakat med obligatorisk advarselstekst godt synlig i lokalet. Begge solariene har nå lukket dette avviket 
 • To solarium fikk avvik på grunn av at kundene ikke blir gitt nødvendig informasjon i forkant av bruk av solariet 
 • To solarium fikk avvik da de ikke hadde toalett og håndvask tilgjengelig for kundene. Et av solariene har lukket dette avviket 

Per 25.04.22 er det 5 avvik som ikke er rettet. 


Utfyllende informasjon:

Eiere og tilbydere av solarium 

Bruk av solarium 

 

wFSQEK 939OyyAAAAABJRU 5ErkJggg==