Rådmannen har innstilt på at det skal settes av 2,8 mill kroner til anleggsutvikling, pluss eventuelle spillemidler.

– Det er et solid startskudd for første konkrete anlegg som folk vil merke noe til, sier Katja Pettersen fra Visit Alta.

Et tiltak for både turister og lokalbefolkning

Interessen for sykling øker stadig både her i Alta og i verden ellers. 

– Vi er allerede veldig gode på vinteropplevelser i Alta. Implementering av denne planen kan løfte Alta som sykkeldestinasjon spesielt i sommer- og høstsesongene, hvor vi har stort uutnyttet potensiale, slik at vi får våre gjester til å bli lengre i Alta og bidrar til økt lønnsomhet hos lokalt næringsliv.  Derfor er det viktig å kunne tilby et anlegg som er lett tilgjengelig i sentral-Alta, og som kan benyttes så snart snøen har sluppet taket, sier Pettersen.

Terrengsykkelplanen har som mål å kunne skape minst to arbeidsplasser hvert år innenfor besøksnæring, om ressursene som behøves gjøres tilgjengelig.

Med økt aktivitet på sykkel må vi legge til rette for gode naturopplevelser uten å ødelegge naturen.

– Vi ønsker ikke unødig slitasje på våre omgivelser - det er derfor et slikt anlegg, som er bygget for økt bruk og er lett tilgjengelig for besøkende, har så mye å si.

Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Abrahamsen Wik, påpeker også at det i høyeste grad vil være positivt for innbyggerne i kommunen i form av et attraktivt tilbud i nærområdet, som igjen vil føre til bedre helse og ikke minst bolyst for eksisterende og nye innbyggere i Alta.

– Både for den som ønsker alternativer på sin fritid, men også for de som vil bli gode idrettslig sett innen terrengsykling vil dette anlegget bidra til å gi økt aktivitetsglede i hverdagen. Og det blir helt gratis å bruke for befolkningen.

Hvis man vil se et eksempel på en slik bane så se video fra Nilsbyen i Trondheim:

 https://www.nilsbyen.no/?wix-vod-video-id=9e58c653de57495880983c91d37893be&wix-vod-comp-id=comp-jsystclb2

Håper på lokal støtte

Det må også sies at rådmannens innstilling til beløp skal sees på som et bidrag i en større sammenheng.

– Her ønsker vi at både private bedrifter, frivillige og andre offentlige aktører også kan bidra på sine måter slik at dette blir en satsing som hele Alta-samfunnet kan dra nytte av videre. For eksempel ønsker vi at lokale bedrifter skal være "ringside" ved utbygging av det første anlegget for å få på plass lokal kompetanse for anleggsutvikling av denne typen. Finansieringskilder vil vi trenge flere av fremover når anlegget skal ferdigstilles og ikke minst del to og tre skal gjennomføres, sier Pettersen.

De øvrige samarbeidsaktørene i forprosjektet (planutviklingen) har vært, foruten Visit Alta og Alta kommune, Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Finnmark Friluftsråd, Alta idrettsråd og Alta næringsforening.