Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om delegert vedtak - Mindre endring av kommuneplan, Aronnesveien 84A og B

Saken er behandlet med saksnummer 13/22, etter delegert myndighet fra Planutvalget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17 innvilges søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel for gnr/bnr 32/329, 32/114, 32/625 og 32/176 for endring av grønnstruktur til boligformål, samt justering av adkomstvei og byggegrenser som vist i plankartet under.

aronnesveien 84ab.png

Vedtaket kan leses her:
Melding om delegert vedtak
Søknad om planendring
Vedlegg til søknad

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Melding om delegert vedtak - Mindre endring av kommuneplan, Aronnesveien 84A og B