Frem til nå er det AKSIS AS som har driftet lokalt hjelpemiddellager og vært mottakslager for hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral i Lakselv.

Fra 1. juli skal lageret driftes i nye lokaler på Alta omsorgssenter, og Alta kommunes Ergo- og fysioterapitjeneste vil ha ansvaret for drift. Kontorplassering, eller oppmøtested, for hjelpemiddellageret vil være hos Ergo- og fysioterapi. Når du kommer inn hovedinngangen på Alta omsorgssenter, så følg skiltene i gangen til venstre.

Kontaktinformasjon:

Morgan Nilssen
E-post: postmottak.hjelpemiddellager@alta.kommune.no
Telefon: 452 22 232

Stian Lund-Lyngmo
E-post: stll@alta.kommune.no
Telefon: 952 23 823
Alta kommune vil samtidig takke AKSIS AS for et langt og godt samarbeid.