Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13. 

Planprogrammet setter rammen for arbeidet vi nå skal fortsette i rulleringen av kommunedelplanen. Vi må finne gode løsninger for hvordan vi kan redusere klimautslippene fra Alta samfunnet. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å redusere egne klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, da må alle bidra. I nyheten får vi høre om stadig nye temperaturrekorder og om hvordan klimaendringen påvirker ulike deler av verden. FNs rapporter viser et stort behov for rask handling med effektfulle tiltak for å hindre at klimaendringen skal bli enda større.

Lokalt må vi intensivere innsatsen i klimaarbeidet og her trenger vi din hjelp. Hvordan kan vi redusere klimautslippene i Alta? Hva kan du gjøre hjemme? Hva kan arbeidsplassen din gjøre? Hva kan kommunen gjøre? Hva mener du bør være med i kommunedelplan for energi, klima og miljø?

Bare dersom klimautfordringen blir hensyntatt i alle beslutninger og prioriteringer vil vi ha mulighet til utslippsreduksjon tilsvarende behovet og overordnede målsetninger. 

Vi ønsker innspill og synspunkter til kommunedelplanen og klimaarbeidet. Men trenger også ditt bidrag ved at du tar klimavennlige valg i hverdagen.

Les hele planprogrammet

Saksfremlegg

Høringsinspill samlet