Alta kommune ønsker å starte opp et tilbud de som står nær noen som har eller har hatt en spiseforstyrrelse. I den forbindelse inviterer vi til et informasjonsmøte før oppstart av grupper.
Gruppen/gruppene vil bestå av pårørende. Alta kommune vil legge til rette for gjennomføring av møtene, og være tilgjengelig etter ønske. 

Tid: 24. april klokken 18.00
Sted: Toppen dagsenter på Alta omsorgssenter
Møtene vil være en arena for å treffe andre i samme situasjon. Her er det ingen fastsatt agenda, men rom for å lufte tanker, diskutere ulike problemstillinger og lytte til andres erfaringer.

Påmelding innen 19.04:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=8CPUE2EQL536