I fjor høst inviterte Alta brann- og redning til informasjonskveld for kvinner. Målet var å fortelle og vise at yrket brannkonstabel ikke kun er for menn. Kvelden ble en stor suksess og nå er det ansatt tre kvinner og seks menn som sommervikarer.

– Vi har dermed økt kvinneandelen hos oss med 300 prosent og det er vi veldig fornøyd med, sier brannsjef Frank Pettersen.

To ukers opplæring

Alle som skal være vikarer i tjenesten må gjennomføre de samme fysiske og praktiske øvelsene, som strekker seg over to uker. De har fått øvd seg på det mangfoldet av oppgaver som tjenesten utfører; slukking, røykdykking, førstehjelp, bilklipping, arbeid i høyden, tilkopling av vann, rask påkledning, bli kjent med utstyr, HMS og masse mer.

Nå rulles de inn i vaktlagene hvor terping og trening fortsetter.

Totalt er det nå fire kvinnelige ansatte hos Alta brann- og redning.