Bufetat inviterer til et temamøte om spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. Dette er fosterhjem hvor én voksen i hjemmet er engasjert av Bufetat på fulltid, og det inngås en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Spesialiserte fosterhjem:

Skal gi barn og unge med særlige behov god omsorg, endring- og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller vil spesialiserte fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for dem som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon.

Beredskapshjem:

Er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til sine foreldre.

Informasjon om møtet

Temamøte om statlige fosterhjem arrangeres i Alta tirsdag 26. april klokken 18.00 hos Bufetat i Betongveien 2.

På temamøtet belyses det hva det innebærer å bli denne typen fosterhjem, samt hvilke krav som stilles. Familier som i dag er statlige fosterhjem i Bufetat, vil delta på møtene for å dele sine erfaringer og svare på spørsmål. 

– Vi vil skape en uformell sammenkomst med mulighet for dialog og spørsmål. Inviter gjerne med flere fra eget nettverk som kan være interessert i informasjon og kunnskap om denne fosterhjemsordningen. Rådgivere fra fosterhjemstjenesten og veiledere for statlige fosterhjem er ansvarlig for møtene, skriver Bufetat om møtet.

Mer informasjon om fosterhjem finner du her