Hukommelsesteamet kan tilby:

 • Tidlig innsats med oppfølgingssamtaler, informasjon og veiledning
 • Kartleggings- og utredningssamtaler i samarbeid med fastlegen
 • Kartlegging av sosialt felleskap, aktivitet og hjelpebehov i hjemmet
 • Informasjon om hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet og hjelp til å søke og ta i bruk disse
 • Tilrettelegge for god funksjon i hjemmet (kognitiv rehabilitering)
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Last ned informasjonsbrosjyre om Hukommelsesteamet


Demeansakoordinahtor ja muitojoavku

Jus dus dahje muhttin earás lea hedjonan muitu ja hálidat oažžut oktavuođa suohkana muitojoavkkuin, de sáhtat riŋget dahje sáddet e-poasta.

Muitojoavku fállá:

 • Guorahallama ja kártenságastallama pasienttain ja oapmahaččain
 • Veahki fástadoaktarii muitoguorahallamii
 • Dieđuid iesguđetlágan bálvalusaid birrá ja veahki čállit ohccáma
 • Kártet veahkkedárbbu ja sihkkárvuođa ruovttus
 • Pasientta ja oapmahaččaid čuovvoleami
 • Bagádallama oapmahaččaide ja dearvvašvuođabargiide