– En reflektert, ryddig, omgjengelig og hyggelig person som tørr å si ifra. Ser problemstillinger og deltar i arbeid med å finne løsninger. Opptrer ryddig overfor ansatte og ledere, og bidrar til godt samarbeid med sin rolige og hyggelige væremåte. 

Dette er beskrivelser av årets vinner, Hilde Irene. 

Juryen, som har bestått av rådmann Bjørn-Atle Hansen, leder for HR, Viggo Johannessen, hovedvernombud Nils Arne Skum, hovedtillitsvalgt fra fagforbundet, Vladislav Ilenkov og hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, Kirsti Hansen, hadde en utfordrende jobb når de skulle kåre årets vinner blant de 10 flotte kandidatene som var nominert.

Prisen ble delt ut av rådmann Bjørn-Atle Hansen under verneombudsamlingen 1. november.

Hovedpersonen selv ble både overrasket og glad. 

Hilde Irene Vorren
Hilde Irene Vorren holdt tale etter prisen var delt ut. Hun hadde også et eget innlegg under samlingen under temaet samhandling og medvirkning på arbeidsplassen.

De nominerte var:

  • Frode Rydningen, IKT og digitalisering
  • Hilde Irene Vorren, Altagårdshagen
  • Kristin Tørum, Alta helsesentert HS-administrasjonen
  • Svein-Olav Ernstsen, Skansen aktivitetssenter
  • Sofie Dahle Hansen, Tverrelvdalen barnehage
  • Carina Kristiansen, legetjenesten
  • Stine-Elisabeth Ribe, Sandia sykehjem
  • Torgeir Edvardsen, Brann og redningsstjenesten
  • John Anders Mella, bygningsdrift
  • Nils Arne Skum, rådhuset