Alta brann og redning skal lørdag 28 oktober fra klokken 9 til 11 gjennomføre overflateredningsøvelse i Altaelva.
Brannvesenet skal blant annet øve mannskapet i redning av personer ved bruk av redningsvannscooter (RVS) i elv.


Øvelsesaktiviteten vil foregå i området fra Alta bru til Forbygninga.