Vi har fått lov til å bli med i nettverket «BUA» for å videreutvikle Utstyrsentralen som Alta kommune har hatt i flere år. Gjennom nettverket BUA vil du oppleve et adskillig bedre lånetilbud av fritidsutstyr -  både med tanke på utstyr og organisering.  Vi regner med å være i full drift fra oktober. BUA vil driftes gjennom «AktivBy» som er en del av Kulturvirksomheten i Alta kommune. Lokalene er rett ved siden av Kulturskolen.  Merk at vi ikke åpner BUA i Alta med eget telefonnummer og webside før til høsten – så i sommer er det ikke bemanna utstyrsutlån.

 

BUAs formål er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av økonomi eller annet. BUA skal gjøre det enkel for barn og unge å prøve flere eller nye aktiviteter innen sport og friluftliv, uten at man skal være nødt til å kjøpe eget utstyr.  I dag har vi allerede godt med rulleutstyr (skate, sparkesykler, sykler), kanoer, redningsvester, skøyter,  lavvuer, soveposer mm. som er på utlån kontinuerlig.  Vi er innvilget nærmere kr 200 000,- fra BUFDIR nå i sommer, pluss at vi bruker egne midler for å komplettere ytterligere utover høsten.

 

Her kan du kan lese mer om tilbudene BUA har rundt i landet.