Jorunn Sleveland Nordholm og Anita Kivijervi fikk fredag 19.november tildelt Fritid for alle prisen.

Fritid for alle - prisen skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene.

Jorunn og Anita fikk tildelt prisen fordi de nasjonalt representerer fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. De får prisen for den innsatsen som de har gjort som ansatte i Alta kommune.

Prisen ble utdelt av Anders Midtsundstad fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn  og unge med funksjonsnedsettelser, og det var to overraskede men glade prisvinnere som takket for pris og gode ord.

Det blir delt ut totalt 10 Fritid for alle priser i 2021, dette var den 8. prisen som ble delt ut. 

Fagjuryens begrunnelse

Informasjon om Fritid for alle prisen