Handlingsdelen av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av hovedutvalget 02.05.24. Trykk på linken og finn ut hvilke anlegg som er med i planen. 

18 lag og foreninger i Alta, og Alta kommune, har mange spennende prosjekter fremover.

Det er et stort engasjement for å skape arenaer for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i de ulike nærmiljøene.

Hele 52 idretts- og friluftsanlegg og 47 nærmiljøanlegg er med i handlingsplanen. (Noen anlegg på listen er ferdig bygd og venter bare på å få tildelt spillemidler.)