– At dere har fått en bachelorgrad i sykepleie nå, betyr at dere har vært sterke, målbevisste og motiverte, sa viserektor Bente Haug på markeringen til UiT.

Fagansvarlige Per Gunnar Arnesen takket for innsatsen til studentene som nå kan kalle seg sykepleiere. Han slo fast at når denne dagen kom, var alle frustrasjoner glemt.

Les hele saken på hjemmesiden til UiT

Haug understreket at sykepleierutdanninga i Alta er kommet for å bli – og hun nevnte særlig samarbeidet mellom UiT og Alta kommune. Både visualiseringsrommet og det såkalte Smarthuset hvor ny velferdsteknologi blir utviklet er viktige krysningspunkt for samarbeidet.

Anita Håkegård Pedersen takket på vegne av ordføreren i Alta kommune og delte ut et eksemplar av årets utgave av Altaboka til hver av studentene. Tema for årets bok er den historiske utviklingen av helsetilbudet i Finnmarks mest folkerike kommune. Helt til sist takket de to studentrepresentantene Katja Vedel og May-Lene Larsen lærerne og medstudentene for en fantastisk tid som studenter i kull 2019 ved UiT i Alta.