Etter jordlova § 8 skal jordbruksareal drives. Driveplikten gjelder alle jordbruksarealer i kommunen. Du kan oppfylle driveplikten enten ved å drive arealene selv, eller ved å leie dem bort til andre for en periode på minst 10 år. I enkelte tilfeller, for eksempel der det er umulig å få noen til å drive arealene på grunn av deres beliggenhet eller karakter, kan du få fritak fra driveplikten. 

Alta kommune jobber med et prosjekt som går ut på oppfølging av driveplikten etter jordlova. Som eier av landbrukseiendom vil du i løpet av vinteren/våren 2023 få et brev fra oss, der vi spør om hvordan du oppfyller driveplikten på din eiendom. Bruk gjerne vedlagte skjemaer for å svare på brevet, og pass på å svare innen fristen.