Alta demensforening og Demenskoordinator i kommunen, Nina Karita Eira, inviterer til informasjon om demensvennlig samfunn. Møtet er torsdag 21. september klokken 18.00 på Toppen dagsenter. Dagsenteret er i 2. etasje på Alta omsorgssenter.
– Vi byr på kaffe og marsipankake etter informasjonen, sier leder i Alta demensforening Ann Connie Strifeldt.


Kort fortalt handler demensvennlig samfunn om at dersom personer med demens blir møtt med respekt og forståelse, vil de og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet.