Det kommer ikke uventet. Furua har i mange år hatt en betydelig reduksjon i barmassen, men nå er det slutt. Furua har også inntatt en skjevere og skjevere vinkel gjennom flere år. Til slutt vil den falle overende. Det kan ta mange år, kanskje 10 år eller den kan falle ved en litt sterk vinterstorm. En ting er helt sikkert er at stokkmauren har gnagd seg mange ganger, kriker og kroker inne i furua. 


Første gang skogbrukssjefen besøkte furua var vinteren 1995, sammen med tidligere herredsskogmester/ skogbrukssjef Ole Rydningen.

– Furua framsto da som et relativt friskt og svært tre med stor barmasse. Den arbeidsvillige stokkmauren har nok bidratt sterkt til at døden har inntruffet relativt fort i løpet av de siste 10 år, forteller skogbrukssjef Tor Håvard Sund.


Under og ved siden av furua kommer det noen nye furutrær, mest sannsynlig er det frø fra Mathisdalkongen.

– Egentlig litt vedmodig, men vi kan trygt si at slekt følger slekters gang. Kanskje på tide å finne en ny kjempe som vi kan måle og fastslå Altas eller Finnmarks største tre i volum.

Vet du om noen kjemper, så ta kontakt så måler vi den opp

tosu@alta.kommune.no