Virksomhet Miljø, park og idrett har ansatt 3 sauer av typen gammelnorsk spælsau. Sauene settes ut for å beite ned vegetasjon i områder som er overgrodd av busker og kratt, framfor å rydde områdene med maskiner. 

Å få sauene til å beite i disse områdene er en måte å bevare landskapet på. 

Områdene sauene skal beite i vil bli kunngjort til våren og godt synlige skilt med informasjon vil bli satt opp. 

Dette er et prøveprosjekt og om de nye medarbeiderne fungerer godt vil vise seg i løpet av sommeren 2023.