I 2017 ble kommunen første gang godkjent som trafikksikker kommune. Godkjenningen gjelder for fire år og nå var det derfor klart for re-godkjenning.

24. august var Trygg Trafikk på besøk i Alta for den formelle re-godkjenningen. Fra Trygg Trafikk var Helga Anette Melhus, regionleder Troms og Finnmark, og Harald Heierås, fagsjef Trafikksikker kommune. Alta kommune var represent fra alle tjenesteområder, samt politisk ledelse, kommuneoverlege og hovedvernombud. Finnmark Fylkeskommune var også tilstede.

Les mer om Trafikksikker kommune, Trygg Trafikk, her

Alta kommune har jobbet systematisk med trafikksikkerhet i mange år, og i 2015 ble kommunen kåret til Årets trafikksikkerhetskommune. 

Å bli godkjent som en trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på godt, systematisk og helhetlig kommunalt sikkerhetsarbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder for kommunen.

Bilder fra re-godkjenningsmøte med Trygg Trafikk
I løpet av re-godkjenningsmøte ble det blant annet tatt opp trafikksikkerhetsplan, kommunens rolle som arbeidsgiver og forebyggende arbeid i egen organisasjon og viktigheten av å inkludere hele organisasjonen i arbeidet.

Dette innebærer det å bli re-godkjent

For å bli re-godkjent må tre ting gjennomføres:

  • Gjennomført en spørreundersøkelse
    • Spørreundersøkelsen omhandler blant annet kjennskap til trafikksikker kommune, kommunens reisepolicy, fokus på trafikksikkerhet og egenrapportert atferd.
  • Innsendt dokumentasjon
    • Evaluering av tiltaksdelen av kommunens trafikksikkerhetsplan, gjeldende trafikksikkerhetsplan, gjeldende årsplan og rutiner for turer hos utvalgte skoler og barnehager
  • Re-godkjenningsmøtet

At kommunen jobber etter begrepet trafikksikker kommune betyr at alle sektorer i kommunen har et delansvar i trafikksikkerhetsarbeidet. Det gjelder også politisk nivå.

Alta kommunens trafikksikkerhetsplan har som hovedmål å synliggjøre og informere om trafikkproblemene som er registrert, samt oppfordre til samarbeid for et trygt trafikkmiljø i kommunen.
Målsettingene for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen knyttes også til folkehelsearbeidet gjennom folkehelsedokumentet «Folkehelse i Alta».

Ny plan vedtas i år

Et forslag til Trafikksikkerhetsplan 2023-2025 er utarbeidet. Politisk skal det behandles i alle tre hovedutvalgene - Helse og sosial, Tekniske Tjenester og Oppvekst og Kultur - i et felles utvalgsmøte 4. oktober i år. 

Ny plan blir lagt ut på kommunens hjemmeside når den er vedtatt.