I 2019 åpnet Guovddáš mánáidgárdi, som er en kommunal samisk barnehage. I tillegg har Álttá Siida, som er en privat samisk barnehage, drevet i en årrekke. Likevel har svært mange, som har ønsket samisk barnehageplass, fått nei. I fjor måtte hele 50 prosent av de som søkte om samisk barnehageplass ta plass i en norsk barnehage fordi det var fullt. I år er det derimot 100 prosent dekning.
 
– Det er resultat av et godt samarbeid med Sametinget, sier hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur, Anita Håkegård Pedersen.
 
Sammen har Alta kommune og Sametinget finansiert opprettelsen av 7 småbarnsplasser i den private barnehagen og fire små- og en storbarnsplass i den kommunale barnehagen.
– Vi har sett, over år, at tross økning i antallet plasser, så har etterspørselen vært større enn kapasiteten. Vi har derfor jobbet videre for å kunne tilby flere samiske barnehageplasser. Derfor er det veldig gledelig at ved årets hovedopptak, så har alle som søkte om samisk barnehageplass, fått det, sier Håkegård Pedersen.
 
Totalt, både norske og samiske barnehageplasser, så har 80 prosent fått sitt førsteønske oppfylt. 10 prosent har fått sitt andrevalg. 
Av 255 tilbud er det kun 16 som har fått tilbud i en barnehage de ikke har søkt på.
Alle med lovfestet rett til plass har fått tilbud om plass.

Dette betyr det å ha rett til plass:

§ 16 Rett til plass i barnehage
  • Retten til plass forutsetter at det er søkt innen den fristen som er fastsatt av kommunen. Søknadsfrist i Alta er 1. mars hvert år. 
  • Barnet har rett til plass i bostedskommunen.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass fra august. 
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 
 
Alta kommune har oppfylt retten til barnehageplass for søkere som har fått sitt første eller andre ønske oppfylt, eller i samsvar med § 16. Dette betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16.
Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.