Kommunale eiendoms-gebyrer innebærer følgende tjenester:

  • Vannabonnement og vannforbruk
  • Avløpsabonnement og avløpsforbruk
  • Renovasjon
  • Septiktømmegebyr
  • Feie- og branntilsynsgebyr
  • Eiendomsskatt
  • Tomteleie/ festeavgift

Ønsker du å få faktura hver måned? trykk her

Reduksjon av kommunale gebyrer - Tilskudd til delvis dekning av gebyrene for minste- og uførepensjonister hendvendelse til telefon 78 45 50 00.