Kommunale eiendoms-gebyrer innebærer følgende tjenester:

  • Vannabonnement og vannforbruk
  • Avløpsabonnement og avløpsforbruk
  • Renovasjon
  • Septiktømming
  • Feie- og branntilsyn (Lovendring fra 01.01.2024: Kommunen skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Derfor er feiegebyr og branntilsyn på 1.termin både kreditert og fakturert på nytt på 2. termin)
  • Eiendomsskatt
  • Tomteleie/ festeavgift

Ønsker du å få faktura hver måned? trykk her

Reduksjon av kommunale gebyrer - Tilskudd til delvis dekning av gebyrene for minste- og uførepensjonister hendvendelse til telefon 78 45 50 00.