Midt mellom ungdomsskolen, Huset, videregående og Altas idrettshaller planlegges det aktivitetspark for 30 millioner kroner. Denne uken delte Sparebank 1 Nord-Norge ut 2,5 millioner kroner fra Samfunnsløftet til parken.
 
Tidligere i år søkte Alta kommune, sammen med foreningen Alta snø/sommer, om støtte fra Samfunnsløftet. Og søknaden ble innvilget.
Samfunnsløftet skal gå til allmennyttige formål og dette prosjektet er i aller høyeste grad det. Søknaden i seg selv var også et veldig godt stykke arbeid, de har en bra finansieringsplan og det er gjort et godt arbeid med prosjektet, som også er realiserbart. Det er positivt at prosjektet favner om barn og unge, som kanskje ikke har annet tilbud. Beliggenheten, mellom skolene og nært Finnmarkshallen, er veldig bra. Vi ser for oss at dette kan bli en møteplass for mange, sier banksjef i Sparebank 1 Sølvi Jonas de Jong.
Skisse av parken
Slik er det planlagt at skate- og rulleparken skal se ut. Skissen er laget av Verte landskap og arkitektur

Målet er en attraktiv park

Det er planlagt skate- og rullepark, parkour, klatring og balanse, trening og spill når aktivitetsparken er ferdig. Dette skal bli en møteplass både på dag- og ettermiddagstid. Målet er å gjøre parken attraktiv slik at barn og unge ønsker å være i området og delta i fysisk aktivitet.

Kommunestyret i Alta har allerede bevilget 10 millioner kroner til skate- og rulleparken. Pengene fra Samfunnsløftet bidrar til å realisere andre elementer i parken.

– Dette skal være et område for aktivitet, langt utover skoletiden, og for alle, sier leder for Park og idrett Per-Erik Bjørnstad.

Samtidig vil parken være med på å forskjønne hele området, som i dag består av mye asfalt. 

– Det har også vært en del av intensjonen med prosjektet. Samtdig som det er viktig å skape møteplasser utenfor sentrum. Per i dag mangler vi slike møteplasser i Alta, sier ordfører Monica Nielsen.

Bjørnstad sier de ser mot Kaiskuru, der det er laga en park i miniformat. Aktiviteten i den parken er høy, i all slags vær. 

– De ungene som bor i Kaiskuru bruker parken hele tiden, men også de som er der på for eksempel skitrening eller fotballtrening bruker parken aktivt. Jeg håper at det skjer her når parken er ferdig. At de som bruker Finnmarkshallen også bruker parken. 

Skisse av parken
Et mangfold av muligheter for fysisk aktivitet. Skisse laget av Verte landskap og arkitektur.

Dette er samfunnsløftet

Tilbake i 2018 spurte Sparebanken innbyggerne i Nord-Norge hva de skulle bruke bankens overskudd til, og de fikk svar. Samfunnsløftet ble til som et resultat av over 10.000 innspill. Over 5.000 prosjekter og enda flere ildsjeler har fått samfunnsutbytte de siste ti årene, skriver banken på egne sider

Samfunnsløftet har fem prioriterte innsatsområder, i tillegg til et årlig temaløft:

Arena, innovasjon, ungdom, lokalsamfunn og kunnskap.

– Jeg er utrolig stolt over å få være med å realisere Alta kommunes prosjekt via Samfunnsløftet, som i realiteten er en del av overskuddet til den samfunnseide delen av banken. Vi gir tilbake til samfunnet og denne parken vil komme samfunnet til gode. Det er jeg helt sikker på, sier Jonas De Jong.