To fastleger ved Nordlys legesenter har fått innvilget listereduksjon på grunn av høyt arbeidspress. 

Å redusere antallet pasienter på fastlegelisten er en ønsket utvikling for å avhjelpe en generell utvikling i fastlegeordningen. Over år har arbeidsmengden økt på, og ført til at det i dag er store utfordringer nasjonalt med å rekruttere og beholde leger i ordningen. 

Listereduksjon skjer gjennom tilfeldig uttrekk som gjøres av Helfo. Administrasjon, legesenter og fastlege har ingen innflytelse på hvilke pasienter som trekkes ut. 

20. desember vil Helfo sende ut brev til de berørte pasientene. Endringen gjelder fra 1. januar 2023.

I brevet fra Helfo vil det stå at man er overført til «liste uten fastlege». Alta kommune vil presisere at listen de flyttes til er foreløpig dekket med legevikar og det planlegges fast ansettelse av ny lege. Denne listen er også lokalisert til Nordlys legesenter og alle de 150 berørte pasientene vil derfor også i framtiden forholde seg til fortsatt samme legesenter.

100 pasienter er flyttet fra fastlegeliste til Arve Østlyngen og 50 pasienter er flyttet fra fastlegelisten til Anne Marit Østmo.