To ungdommer fikk muligheten til å oppleve villmarkslivet i stedet for institusjonsplassering. En tidagers tur i villmarken på Røros var det som skulle til for de to ungdommene, og en av flere ting barneverntjenesten har prøvd ut de siste årene.

Det fortalte barnevernleder Bjørg Isaksen da barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Alta nylig. 

Det har vært store omstillinger i tjenesten de siste årene. Det siste kommunebarometeret til Kommunal Rapport viser at det har vært stor fremgang på mange områder. Blant annet er Alta best i klassen på utarbeidelse av omsorgsplan for barn og unge under omsorg, det samme gjelder tiltaksplan.

Gjennom ny barnevernsreform har tjenesten styrket tidlig innsats - som fordrer at organisasjonen er god på tverrfaglig samarbeid og fokus på barnet og familiens behov. Så langt det lar seg gjøre skal barn få den hjelpen de trenger i sitt nærområde.

Den nye reformen har også gitt kommunene økt ansvar: Helhetlig økonomisk ansvar for fosterhjem, veiledningsansvar og økt faglig ansvar. Dette er gjort for at det samlet sett skal bli et bedre barnevern.

Monica Nielsen, Kjersti Toppe, Jan Martin Rishaug, Trine Fagervik, Bjørg Isaksen, Eirin Wallenius Larsen, Renate Moe
Fra venstre ordfører Monica Nielsen, barne- og familieminister Kjersti Toppe, varaordfører Jan Martin Rishaug, statssekretær Trine Fagervik, barnevernleder Bjørg Isaksen, fagleder på Storbakken ungdomssenter Eirin Wallenius Larsen og leder på Storbakken Renate Moe

Storbakken ungdomssenter

Stobakken ungdomssenter ble startet i 2017, som en del av et nasjonalt prosjekt der kommunen skulle drive institusjonsplasser for ungdom i egen regi. Her bor det opptil ni ungdommer mellom 13 og 20 år.

Etter fem års drift ser de tydelig verdien av den lokale tilknytningen. Ungdommene som bor her får fortsette på sin skole og med sine fritidstilbud, og de har nærhet til familie, venner og nettverk. 

I tillegg til dette har også de ansatte på Storbakken hjemmebaserte oppdrag som skal forebygge institusjonsplasseringer.

Det er svært få kommuner som driver barnevernsinstitusjon i egen regi. Derfor var det nyttig informasjon for ministeren, som også fikk omvisning på Storbakken under sitt besøk.

Her kan du lese mer om Storbakken ungdomssenter

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og ordfører Monica Nielsen
Barne- og familieminister Kjersti Toppe og ordfører Monica Nielsen

Se meg tidlig

Alta fikk være med på forsøket fordi kommunen allerede var i gang med tverrfalig samarbeid internt. Den gangen het det TI Alta-modellen. I dag heter det Se meg tidlig BTI - tverrfaglig samarbeidsmodell. 

Les mer om Se meg tidlig her

I forbindelse med forsøket, og ny barnevernreform, har kompetansen økt betraktelig i Alta kommune og spesielt innenfor barneverntjenesten. De ansatte har videreutdannet seg innenfor både barnevernfaglige- og sosialfaglige videreutdanninger - kognitiv atferdsterapi, familieterapi, traumebevisst omsorg også videre.

– Vi har virkelig satset på kompetanseheving og prioritert det, sa barnevernlederen i møtet med ministeren.