Torsdag 10. november gikk Finnmarks første frivilligbørs arrangert. Cirka 30 personer møtte opp, fra ulike lag og foreninger og offentlige virksomheter. I løpet av to time ble det inngått syv avtaler, som ellers ikke ville vært inngått. I tillegg fikk alle deltakerne utvidet sitt kontaktnett for fremtiden.

– Vi er svært fornøyde og frivilligbørs er noe vi kommer til å gjøre igjen, sier arrangør Gabriella Jurisic Ottesen, som er leder av Alta Frivilligsentral.

Neste frivilligbørs kommer i februar 2023 - påmelding kommer på Alta kommunes hjemmeside.

En frivilligbørs er først og fremst en møteplass. En møteplass for engasjerte enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og næringslivet.

– Det er en børs uten penger, der vi skal prøve å koble sammen noen som har et behov, en utfordring eller en idè - med noen som kan bidra til å løse eller gjennomføre, sier konferansier og ny næringssjef i Alta kommune, Silje Ingebrigtsen.

Sammen med Ingebrigsten var kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen. Sammen loset de deltakerne gjennom børsen.

Her kan du lese mer om hva frivilligbørs er

Se bilder fra børsen nederst i artikkelen.

Kontrakt mellom Alta sykehjem og Alta Røde Kors
Dette er kontrakten som ble inngått mellom Alta sykehjem og Alta Røde Kors.

Unike avtaler

Børsen starta med plakatverksted. Alle som deltok laget hver sine plakater; en plakat med sine behov og en med hva de kunne tilby andre. Så starta minglingen.

På en frivilligbørs skal alle gå rundt, mingle og snakke sammen. Ingen står i ro på stand. 

Børsmeglerne, Bjørn-Atle Hansen og John Helland, som er henholdsvis rådmann og kommunalleder til vanlig, bisto deltakerne underveis. Her var jobben å sette folk i kontakt med hverandre, veilede på hvilke avtaler som kunne inngås og få på plass kontrakter.

Disse kontraktene ble inngått:

Avtalepartner A Avtalepartner B Innhold
Alta sykehjem Alta Røde Kors Alta sykehjem stiller med fem frivillige til NM i Hjelpekorps 2023
Alta Røde Kors Alta sykehjem Alta Røde Kors arrangerer en dansekveld på Alta omsorgssenter
Alta og omegn turlag Sandia Sykehjem Alta og omegn turlag stiller med/som pasientvenn i peroden 10.11.22-10.11.23. Vil også tilpasse turer til beboere
Sandia Sykehjem Alta og omegn turlag Sandia stiller med møterom og lagrinsplass, eventuelt leie minibuss
BUL håndball J2011 Alta sykehjem Delta på spillekveld på Alta omsorgssenter
Alta omsorgssenter Alta Røde Kors Utlån av Torget på omsorgssenteret
Alta Røde Kors Alta omsorgssenter Røde Kors gjennomfører hjertestarterkurs - inntil to kurs ved stor pågang. Gir også et godt tilbud på hjertestarter

Kontraktene er bindende og forplikter partene til å innfri det de har avtalt.

Konferansier Tor Helge Reinsnes Moen og Silje Ingebrigtsen
Konferansier Tor Helge Reinsnes Moen og Silje Ingebrigtsen

Inviterer næringslivet inn i børsen

Under årets frivilligbørs var det få aktører fra næringslivet som kom. Det kan være vanskelig å se sammenheng mellom frivillighet og næringsliv, men den er der. Næringsliv, frivillighet og offentlige organisasjoner har en del til felles. Det er mye kompetanse og engasjement alle stedene, og det skjer mye innovasjon i alle disse miljøene. For ikke snakke om noen felles utfordringer.

– Blant annet nok hender og hoder til det man ønsker å utrette. Så når kloke hoder fra ulike miljøer snakker sammen, så kan det hende man klarer å finne kreative løsninger og nye måter å gjøre ting på, sier Ingebrigtsen.

I tillegg har næringslivet store ressurser, som kanskje egner seg til å dele. 

– Når næringslivet går hjem for dagen står lokalene tomme til dagen etter. Det er NÅ for eksempel frivillige lag og foreninger livner til og starter sin aktivietet. Kanskje kan næringslivet bidra med lokaler til noen som trenger? Eller næringslivsledere med høy kompetanse på for eksempel forretningsdrift - kunne disse i større grad vært mentorer for frivillige organisasjoner? Eller utstyr - verktøy, biler, tilhengere etc, utfordrer Ingebrigtsen.

 

Sendte en utfordring til altasamfunnet

Før deltakerne fikk lov å dra fikk de en utfordring av konferansierene; nemlig å utfordre en person, bedrift, lag/forening eller offentlig virksomhet til å delta på neste børs.

Disse ble utfordret til å delta:

 • Anleggsgartner Oppheim
 • Alta Event
 • Alta båtforening
 • Ukraina forening
 • Kivijervi Entreprenør
 • Sami Siida
 • Peskatun
 • Atea
 • Amcar-klubben
 • Møteplassen
 • Glød
 • Trasti & Trine
 • UiT
 • Alta Sameforening
 • Barnehager i Alta
 • Alta videregående skole
 • Alta prosjektkor
 • Uno
 • Kulturskolen
 • Thon hotell
 • Scandic hotell
 • Huset
 • Pensjonistforeninga
 • Nordlysbyen sykkel
 • Alta Taxi
 • Alta næringsforening
 • Alta musikkorps
 • Alta husflidslag
 • Alta bibliotek