Du kan besøke kontoret for å få praktisk hjelp med høreapparat, og det vil også være mulig å få en hørselstest dersom man har behov for det. Hørselstesten gir en pekepinn på om du bør ta kontakt med lege for å få henvisning til øre, nese, hals-lege og audiograf.

Åpningstider

DatoMåned
7. og 21.Februar
6. og 20.Mars
3. og 17. April
2., 15., og 29. Mai

Kontoret ble åpnet i oktober 2023 - til stor glede. Hørselshjelpkontoret har vært  et etterlengtet tilbud. Det er Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Alta, Loppa og Hasvik som har fått kontoret etablert. Foreningen har cirka 350 medlemmer. Tilbudet på Alta omsorgssenter er åpent for alle, som trenger råd og veiledning.

Foreningen har likepersoner for diagnosegruppene;

  • høreapparatbrukere
  • tinnitus
  • foreldre
  • nærpersoner/pårørende
  • yrkesaktive

– Kom innom oss. Vi er klare til å hjelpe, sier Yngvild Ann Martinsen i forbundet.

Her kan du lese mer fra åpningen av kontoret i oktober i fjor