I 2021 var Alta den eneste kommunen i Finnmark med vekst i innbyggertall. At Alta i hovedsak består av privat næringsliv er en av grunnene til at kommunen opplever vekst.

Alta ble også nummer to i Nord-Norge og den eneste kommunen i Finnmark blant de 100 beste, i NHOs Kommune-NM for 2022. NHO skriver i kåringen: 

– Med et variert næringsliv, høy andel av private arbeidsplasser er Alta den kommunen der flere ønsker å leve og bo. De andre kommunene i Vest-Finnmark har større utfordringer.

«Næringslivet i Alta» er en serie på fire episoder der målet er å vise frem bredden i næringslivet og hvorfor de mener Alta er et egnet sted å drive næringsutvikling.

 

 

Alle episodene

1. episode

Første episode handler om enteprenørskap og eiendomsutvikling. I 2007 åpna Kunnskapsparken Alta. Intensjonen den gang var at dette skulle være et samlingspunkt for næringslivet i nord. Har det blitt det samlingspunktet som det var tenkt å være? I første episode møter du eiendomsutvikler og mannen bak kunnskapsparken, Tore Wæraas. 

I tillegg får du møte tradisjonsbedriften, Kivijervi Entreprenør, og daglig leder Eirik Kivijervi, som forteller hvorfor de har valgt å satse slik de gjør. 

2. episode

Det er sterk gründerånd i Alta kommune og sitter man med en bedriftsidé får man all den hjelpen man har behov for her. Episode to har fått navnet «Gründerbyen Alta».

3. episode

I episode tre skal vi se nærmere på noen av de som har har etablert seg i Alta. Blant annet får vi høre fra Sullandgruppen, som nylig har etablert seg med sin partner BMW.

4. episode

Hver eneste dag utvikles det teknologi fra 70 grader nord. Over 250 altaværinger har en teknologiarbeidsplass i dag, og næringen er ambisiøs. I løpet av de neste årene vil antallet teknologiarbeidsplasser være doblet og vel så det.