Oppdatering 1. juni klokken 10.40

Alta kommune avholdt 1. juni et oppfølgende informasjonsmøte for beboere og naboer på Tørrfossen.

Anders Bjordal i NVE kunne informere om at de tre grunnboringene som ble utført i uke 21 ikke viser funn av kvikkleire eller sensitive masser. Området er ikke utsatt for skredfare slik situasjonen er nå. Det poengteres at elva allikevel bør sikres på dette strekket for å hindre videre erosjon i skråningen som med tiden kan medføre mer utrasing. NVE utarbeider derfor en tiltaksplan som tar for seg blant annet geologi, naturmangfold og brukerinteresser. Denne sendes på høring via Alta kommune. Planen er at sikringsarbeidet skal komme i gang høsten 2023.

Erosjonssikringen lages ved at kantvegetasjon tas vekk før det legges steinmasser som komprimeres. Massene vil fungerer som et sikringsanlegg i det erosjonsutsatte området i elva. Deretter reetableres vegetasjonen. Alta kommune setter opp gjerde i flettverksnetting noen meter fra kanten, og ned skråningen i begge ender. Gjerdet vil være 120-150 meter, og ha en høyde på 1,2 meter.


Oppdatering 26. mai klokken 13.00

Basert på råd fra NVE har politiet besluttet å oppheve evakueringen av tre boliger i Tørrfossen. NVE har fått tolket resultat fra grunnboringer og oppfølgende laboratorieundersøkelser ved Tørrfossbakken, og det er ikke funnet kvikkleire eller sensitive masser mellom elva og de evakuerte husene. Det er også redusert vannføring, og per nå ikke ny erosjonsaktivitet langs Tverrelva. Det er derfor trygt å flytte hjem.

De evakuerte familiene er orientert og kan dermed flytte hjem i dag. Beboere i området er invitert, per SMS, til informasjonsmøte på Alta rådhus 1. juni klokken 10.00 i Kommunestyresalen.

NVE vil koordinere oppfølging med tanke på sikringstiltak med Alta kommune, dette da som et permanent og langsiktig tiltak. 


Oppdatering onsdag 24. mai klokken 09.30

Det er gjort grunnboringer i området og nå avventes svar på prøvene. Svar på prøvene avgjør når de evakuerte familiene kan flytte hjem. Det er politi som opphever evakueringsordren, i samråd med NVE.

Det vil bli gjort sikringstiltak i elva på grunn av erosjon. Svar på grunnboringene avgjør om det må gjøres hastetiltak eller om det er tilstrekkelig å gjøre tiltak i løpet av høsten/vinteren. Svarene avgjør også hvor omfattende sikringstiltak som må til. Det avgjørende punktet er om det er kvikkleire i området eller ikke. NVE har, for mange år siden, gjort en boring midt i feltet. I den prøven var det ingen kvikkleire.

Fredag 19. mai var NVE og Alta kommune på befaring i området - altså før raset. I rapporten fra NVE ble det klart at det måtte gjøres sikringstiltak. 


Oppdatering mandag 22. mai klokken 15.20:

På grunn av flomsituasjonen i Tverrelva inviterer Alta kommune et utvalg beboere i Tørrfossen til informasjonsmøte på Alta rådhus tirsdag 23. mai klokken 10.00 i kommunestyresalen. SMS er sendt de aktuelle husstandene mandag ettermiddag.
NVE ved Anders Bjordal vil også delta på møtet. 


Oppdatering mandag 22. mai klokken 12.50:

Flomsituasjonen
Det er nå flom på oransje nivå i Altaelva. Det er været (høye temperaturer) og mengden regn de nærmeste dagene som vil være avgjørende for om flommen vil fortsette å øke i Altaelva, og da også om det oppstår problemer som følge av dette. 
 
Vannføringen har ikke vært like stor i Eibyelva og Tverrelva, men også de har nådd flomnivå i helgen. I Tverrelva er det nå flom på oransje nivå.
 
Skredet ved Tørfossbakken
Natt til mandag utløste erosjon fra Tverrelva et skred i ei høy elveskråning mot boligfeltet ved Tørfossbakken. På grunn av fare for at skredet kunne utvikle seg, besluttet politiet at de utsatte boligene skulle evakueres. Vi følger situasjonen tett, i samarbeid med politiet og NVE.
 
NVE vil vi nå gjennomføre nye faglige vurderinger av området før det er mulig for beboerne å flytte tilbake. 
 
Anbefalinger til innbyggere
Vi ber om at beboerne i Alta kommune følger med på situasjonen og tar nødvendige forholdsregler 
  • Hold god avstand til flomstore elver
  • Hold god avstand til bratt terreng
  • Rydd unna verdier som kan bli tatt av vannet
  • Rydd vannveier frie for løv og kvist som kan hindre vannet fra å renne unna

Pressemelding fra Alta kommunes kriseledelse - sendt ut natt til mandag 22. mai

Alta kommunes kriseledelse er samlet på Alta rådhus. Tre boliger er evakuert på grunn av flom og fare for leirras i nærheten av boligområde i Tørrfossen.

- Kriseledelsen holdes fortløpende oppdatert på situasjonen. To av tre familier har ordnet sted å overnatte selv, mens kriseledelsen har organisert overnatting på hotell for en familie, sier ordfører Monica Nielsen

NVE gjør vurderinger av området akkurat nå. Det er politiet som avgjør ytterligere evakuering.

Kontaktinformasjon for media:

Ordfører Monica Nielsen, telefon 951 05 070