Leder for Alta sanitetsforening Lise Beate Mikalsen ønsket velkommen til de rundt 20 fremmøtte. Møtet var planlagt avholdt allerede i april 2020 men måtte da utsettes på grunn av koronapendemien som slo inn for fullt.

Fra NKS sentralt stilte rådgiver beredskap, May Britt Buhaug som fortalte om Norske Kvinners Sanitetsforening og hva de kan bidra med. Målet er å få på plass en lokal omsorgsberedskapsgruppe i Alta som kommunen og politiet kan samarbeide med ved fremtidige ulykker eller kritiske hendelser. 

Sanitetskvinnenes omsorgsarbeid

Sanitetsforeningen har over 3500 beredskapsfrivillige som står klare til å bidra ved katastrofer og ekstremsituasjoner. Under den tragiske rasulykken på Gjerdrum bidro de frivillige sanitetskvinnene med å lage mat og matpakker til hjelpemannskapene døgnet rundt. Et annet viktig bidrag under ulykken var å vise omsorg for hjelpemannskapene ved å være til stede å snakke med dem.

De tre viktigste bidragene sanitetskvinnene kan bidra med er

  • Hus og lokaler
  • Mat og forpleining
  • Omsorg og støtte

Kriseledelsen

Fra kommunen fortalte rådmann og leder av kommunens kriseledelse Bjørn-Atle Hansen om hvordan kommunens kriseledelse arbeider i en krise og hva som er kriseledelsens rolle. Kommunalleder for tekniske tjenester Bengt Fjellheim gikk gjennom kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse med hensyn på hvilke hendelser kommunen frykter og hvordan kommunen arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. Begge så klart behovet for å formalisere et samarbeid med Sanitetsforeningen. Fra før har kommunen samarbeidsavtale med Røde Kors og vil med det første få på plass en avtale med sanitetsforeningene i Alta og Langfjordbotn.

Politiet

Svein Tore Nilsen fra politiet delte av sine erfaringer fra leiteaksjoner og ulykker og uttrykte også behov for hjelp fra sanitetskvinnene. Det er viktig med både mat og forpleining, og for omsorg og støtte til redningsmannskap og berørte ved en ulykke.

Veien videre

Målet er at de to sanitetsforeningene; Alta sanitetsforening og Langfjorbotn sanitetsforening skal få på plass en lokal omsorgsberedskapsgruppe som kommunen og politiet kan samarbeide med ved fremtidige ulykker eller kritiske hendelser. Allerede 19 november ønsker kommunen å ha på plass en samarbeidsavtale med beredskapsgruppen. 

Hvem kan være med i beredskapsgruppen

Det stilles ingen krav til å være med i omsorgsberedskapsgruppa forteller Lise Beate Mikalsen.

– I utgangspunktet stilles det ikke noe krav annet enn at man må kunne bidra med det til man blir satt til å gjøre, og det kan være å koke kaffe, eller å smøre brødskiver. Men man skal være ressurs i beredskapsarbeidet, så man må kanskje ha en grei fysisk form. Utover det er det ingen krav, vi er ikke de som skal ut å lete, vi skal være bakkemannskap som hjelper letemannskapet.

Har du lyst å melde deg inn i sanitetsforeningen kan du registrere deg her: https://sanitetskvinnene.no/blimedlem 

Kontaktinfo:
Alta sanitetsforening
Leder: Lise Beate Mikalsen
Mail: altasanitetsforening@gmail.com
Langfjordbotn sanitetsforening
Leder: Inger Helen Nygård Johansen
Mail: inhenyjo@gmail.com