Buss

Troms og Finnmark fylkeskommune har bedt kommunene i fylket om å komme med forslag på hvor det kan kuttes i kollektivtilbudet for å spare inn 15 millioner kroner inneværende år.

Fra 2010 har Alta kommune hatt en jevn kollektivsatsing i kommunen hvor tilbudet de siste årene har blitt langt bedre enn før perioden. Dette underbygges av en positiv passasjerstatistikk for kommunen, selv om det enda er et stort potensiale i befolkningen i at flere kan bruke kollektive transportmidler. For Alta sin del handler dette om buss (bybuss, ringruter, langruter og flybuss), hurtigbåt (Vargsund- og Altaexpressen samt skoleruta i Rognsund) og ferge (Nyvoll - Korsfjord).

Fra oktober 2023 ser det nye ruteanbudet enda mer formidabelt ut enn dagens tilbud. Dette tilsier at Alta er en av stedene i regionene det satses på å videreutvikle busstilbudet. Det er derfor beklagelig at vi er bedt om å finne mulige kuttmuligheter i 2022 for å spare inn et beløp fastsatt til kr 15 milioner kroner. Vi er likevel av den oppfatning at dette er et midlertidig kutt i tilbudene inntil Troms og Finnmark fylkeskommune kommer i en økonomisk balanse budsjettmessig.

For å løse denne midlertidige utfordringen ønsker vi derfor svar på hvilke ruter innbyggerne ikke har bruk for i like stor grad når en slik innsparing skal finne sted. Det er forhåpentligvis ikke nødvendig å fullstendig legge ned noen ruter, men å kutte i antall avganger og eventuelt redusere lengden på noen av rutene kan være blant alternativene. Nedenfor ligger alle rutetabellene som angår Alta, både for buss, hurtigbåt og ferge. Vi vil anta at de viktigste avganger er de som passer inn med jobb- og skolestart, samt når befolkningen ska hjem igjen. Alle ruter er aktuelle for kutt, inklusive skoleruter.

Før Alta kommune svarer fylkeskommunen på denne forespørselen ønsker vi innspill fra befolkningen og brukerne av kollektivtilbudet i Alta. Innspill bes sendt på mail Alta kommune ved Postmottaket. Benytt da mailadresse postmottak@alta.kommune.no og gjerne merk mailen med "Kollektivinnspill Alta". Frist for innspill vil være fredag 18 februar 2022.

Rutetabeller:

Flybuss Alta: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/FB91%20Flybuss%20Alta.pdf

 

Buss Alta - Karasjok: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/60%20Alta%20-%20Karasjok.pdf

Buss Alta - Hammerfest: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/61%20Alta%20-%20Hammerfest%20v.v..pdf

Buss Alta - Olderfjord - Honningsvåg: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/62%20Alta%20-%20Olderfjord%20-%20Honningsv%C3%A5g.pdf

Bybuss Alta (uten sommer): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/140%20Bybuss%20Alta.pdf

Bybuss Alta, kun sommerrute: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/140B%20Bybuss%20Alta.pdf

Ringrute Alta vest (Talvik): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/141%20Ringrute%20Alta%20vest.pdf

Ringrute Alta øst (Rafsbotn): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/142%20Ringrute%20Alta%20%C3%B8st.pdf

Ringrute Alta syd (Thomsabakken - Eiby): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/143%20Ringrute%20Alta%20syd.pdf

Ringrute Alta - Aronnes - Tverrelvdalen: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/144%20Ringrute%20Alta%20-%20Aronnes%20-%20Tverrelvdalen.pdf

Buss Alta - Øksfjord: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/201%20Alta%20-%20%C3%98ksfjord.pdf

Buss Alta - Kautokeino: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/202%20Alta%20-%20Kautokeino.pdf

Buss Alta - Mikkelsby - Storekorsnes - Nyvoll: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/203%20Alta%20-%20Mikkelsby%20-%20Storekorsnes%20-%20Nyvoll.pdf

Buss Bognelv - Burfjord: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/226%20Bognelv%20-%20Burfjord%20skole.pdf

Buss Storsandnes - Talvik: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/230%20Talvik%20skole%20-%20Storsandnes.pdf

Buss Alta - Gargia: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/231%20Alta%20sentrum-Gargia.pdf

Buss Bossekop - Aronnes: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/232%20Alta%20sentrum%20-%20Aronnes%20-%20Bossekop.pdf

Buss Amtmannsnes - Sentrum: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/233%20Alta%20Sentrum%20-%20Amtmannsnes.pdf

Buss Raipas - Sentrum: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/234%20Alta-Raipas-Kaiskuru.pdf

Buss Alta - Tverrelvdalen: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/235%20Alta%20sentrum-Tverrelvdalen.pdf

Buss Alta - Russeluft: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/236%20Alta%20sentrum%20-%20Rafsbotn%20-%20Russeluft.pdf

Buss Alta - Talvik/ Forsnes: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/266%20Kvenvikklubben-K%C3%A5fjord-Talvik.pdf

Buss Alta - Kåfjord: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Buss/267%20Alta-Haldde%20Montessoriskole.pdf

 

Hurtigbåt Alta - Storekorsnes - Hammerfest (Vargsundexpressen): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Expressb%C3%A5t/330%20VargsundXpressen.pdf

Hurtigbåt Alta - Rognsundet (Skolerute): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Expressb%C3%A5t/340%20Skolerute%20Rognsund.pdf

Hurtigbåt Alta - Storekorsnes - Kvalfjord og omegn (Altafjordexpressen): https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Expressb%C3%A5t/532%20AltafjordXpressen.pdf

 

Ferge Korsfjord - Nyvoll: https://snelandia.no//userfiles/Ruter%202016%20Ferje/550%20Korsfjorden%20-%20Nyvoll.pdf