Alta kommune har forpliktet seg til å bli et mer demensvennlig samfunn. Det er en avtale inngått med nasjonalforeningen for folkehelsen.

Du kan lese mer om demensvennlig samfunn her

Fordi vi har inngått denne avtalen skal vi tilby opplæring av ansatte både i privat og offentlig servicenæring. Derfor passet det veldig bra at Alta Taxi tok kontakt og ba om opplæring like etter at kommunen hadde inngått ny avtale med demensforeningen og Ann-Connie Strifeldt, som står for selve opplæringen. I tillegg deltar Alta kommunes demenskoordinator, Nina Karita Eira i opplæringen.

I midten av mars besøkte Strifeldt og Eira taxisentralen. 23 sjåfører var med på første kursrunde og enda var det flere som ønsket opplæring, så derfor vil samme kurset bli gitt til resten av sjåførene 28. mars.

Ann Conni Strifeldt fra demensforeningen sto for opplæringen
Kurset handler om å bli mer bevisste på menneskene rundt oss, forteller Ann-Connie Strifeldt. En del av kurset er også å se video tilpasset gruppen med kursdeltakere.

– Vi har et ansvar for pasientene

Styreleder i Alta Taxi, Frank Jonny Nilsen, deltok i første runde og forklarer bakgrunnen for at de tok kontakt.

– Det var i forbindelse med at vi inngikk ny rammeavtale med Alta kommune og i denne inngår også kjøring av personer med demens. For en tid tilbake kunne vi også lese i nasjonale medier om en eldre person med demens som døde på utsiden av sitt eget hjem etter å ha blitt kjørt hjem av taxi. Vi ønsket faglig påfyll fra kommunen og det har vi nå fått, sier Nilsen.

Han sier det føles bra etter kurset.

– Å kjøre personer med demens er et kommunalt oppdrag, så både vi og kommunen har et ekstremt ansvar for de pasienene. Derfor er det viktig at vi får kunnskap om det. Og det har vi nå fått på kurset. Alle som deltok er veldig fornøyde. Det handler om å gjøre hverdagen lettere for personer med demens.

Ann-Connie, som står for opplæringen, sier kurset handler om bevisstgjøring.

– Kurset går ut på å bevisstgjøre at en del mennesker er demenssyke og at noen kanskje ikke har fått diagnosen. Det er dette med å i større grad lese menneskene vi har rundt oss. Målet med kurset er i tråd med tankegangen til alle kommuner nå - leve hjemme så lenge som mulig - og da må omgivelsene være med på det, tenker jeg.

Hun sier det også handler om hvordan man kommuniserer med noen man antar er demenssyke. På kursene vises det videoer, som tar opp disse temaene, og som er tilpasset kursets deltakere. Det betyr at drosjesjåførene i Alta fikk se videoer med scenario fra en taxi.

– Jeg har inntrykk av at det ble godt tatt i mot. De havner i situasjoner der de er usikker på om kunden er frisk eller ikke. De innspillene som kom under kurset tyder på det. De ankommer og en person setter seg i bilen. I løpet av turen har man fått en mistanke om at noe ikke stemmer. Slike ting fikk vi snakka om, forteller Ann-Connie.

 

Dette er demensvennlig samfunn

Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. Kunnskapen bidrar til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere, og kommuner og servicenæringer som deltar får et positivt omdømme.

Alta kommune inngikk kontrakt med nasjonalforeningen for folkehelsen allerede i 2016 og Ann-Connie har tidligere kurset blant annet ansatte på Amfi Alta.

Kommunen ønsker at enda flere får opplæringen og oppfordrer servicenæringen til å ta kontakt. 

– Det er viktig at spesielt servicenæringen får denne opplæringen for det blir stadig flere som bor hjemme og har demens. Og man vil møte på dem, særlig de som jobber i apotek, i drosjenæringen, på butikker også videre. Da er det viktig at man har kunnskap om demens, hvordan man snakker med dem personer som har demens og hvordan man kan hjelpe de som har behov for det. Det vil bli lettere å ha demenes dersom flere vet hvordan man håndterer det, sier demenskoordinator Nina Karita Eira.