Fredag morgen var det et yrende liv utenfor Elvebakken skole. Hele elevrådet stilte opp for å markere og minne foresatte om at skolen har en etablert hjertesone som skal overholdes. Dette har nemlig sklidd ut den siste tiden og mange elever blir kjørt helt inn til skoleporten.

– Hele poenget med en hjertesone er jo at det skal være fritt for biler og motorkjøretøy innenfor sonen i skoletiden, sier Renate Vitsø Svane, som er miljøveileder ved Elvebakken skole. Det er elevrådet som har bedt henne om å invitere kommunen til å delta på en slik markering.

Grønn tommel opp for dem som går og sykler

Og det gjør kommunen mannsterk, med både folkehelsekoordinatoren og varaordfører Jan Martin Rishaug.

– Dette er viktig for kommunen, å få belyst at vi skal ha trafikksikre skoleveier og minst mulig biltrafikk der de minste ferdes, sier varaordføreren mens han holder opp en grønn stor tommel for å vise "bra jobba" til de som kommer syklende og gående til skolen.

Elevrådet og varaordføreren heier nemlig på - og gir belønninger til - de som har "valgt rett" denne dagen. Blant elevrådsmedlemmene er det utpekt reflekssjef, tommelsjef, heiesjef og andre arbeidsoppgaver. Det deles ut belønninger og sykkellykter til de elevene som transporterer seg med buss, sykkel eller kommer gående.

De gangene det kommer en bil med elever går en fra elevrådet bort og gir en brosjyre om hjertesone til sjåføren. De opplyser pent om at skolen har hjertesone, og om de har med seg elever som må bli kjørt kan disse slippes av ved gangbrua på Elvebakken, evt holdeplassene langs E6 ved Lille Kjøkken.

– Ungene som bruker skolebuss går jo også herfra, så det bør alle klare, sier en av jentene i gruppa.

30 biler registrert

Det er mange av de eldste elevene som gjerne vil være brosjyreutdelere, det er åpenbart at de har lyst til å si i fra til de voksne som bryter reglene ved skolen. Og varaordføreren som står med grønn tommel støtter dem i det. Til flere av bilene som ankommer snur han tommelen slik at den peker ned når de passerer.

Opptil 30 biler blir registrert inn i området denne dagen, som er langt over det som kan aksepteres.

– Disse er med på å øke risikoen for påkjørsler, det er jo en grunn til at vi er med på denne ordningen, sier Rishuag.

– Mange oppfatter jo at de har gjort noe ugreit, flere ser oss på avstand og forsøker å snu langt unna der vi står, eller later som de ikke ser oss og kjører forbi. Jeg tror en kjørte helt bort til kirkegården for å snu og slippe av en elev, humrer han.

Dagens aksjon handlet først og fremst om å belønne de som handlet rett - og reflekser og sykkellys fikk bein å gå. "Det er delt ut nærmere 250 reflekser og lykter her i dag, som tilsier at de aller fleste handler rett ved skolen" oppsummerer folkehelsekoordinator Gjermund Pleym Wik.