– Jeg planlegger gjerne det jeg skal gjøre fremover, for eksempel det å reise. Det ser jeg frem til og kommer til å gjøre så lenge jeg kan, sier Vigdis.

Hun er sprek og setter pris på aktiviteter i hverdagen. Sosiale treff er noe hun både prioriterer og verdsetter. Det gjør henne glad og gir henne god helse. Hun liker å treffe venner, gå på konserter og kafé. Best av alt er småhundklubben, som hun går på turer med en gang i uken. 

Å planlegge sin egen alderdom er litt vanskeligere akkurat slik hun lever nå.

– Jeg lever i nuet og har det godt, og har ikke behov for noe hjelp nå. Samtidig ser jeg jo at om noen år, så kan det hende jeg har behov for hjelp.

Leve hele livet

Når tiden kommer for at hun trenger hjelp, så håper hun at det er enkelt å finne frem i tilbud og tjenester. Hun er kjent med noen av de kommunale tilbudene. Blant annet deltar hun selv på trening i regi av Sterk og Stødig. Hun kjenner til hjemmetjenesten og matombringing. 

– Jeg tenker at det er viktig at informasjon til eldre er lett tilgjengelig. For egen del kan det gjerne være på nett, fordi jeg behersker det, men det er like viktig at det er alternativer for dem som ikke er digital. Jeg tror det blir viktig for meg at man får kontakt med noen som kan hjelpe til å finne ut av hvilke tilbud som finnes, og at man ikke får for mange personer å forholde seg til. Målet for meg er å bo lengst mulig hjemme og da blir informasjon viktig.

Alta kommune jobber kontinuerlig med å utvikle sitt tjenestetilbud, og gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» er målet at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. I bunn og grunn et mer aldersvennlig Norge.

Derfor har kommunen nå ute en spørreundersøkelse der vi ønsker at alle over 60 år skal svare. Også de som i dag ikke har noen tjenester levert av kommunen. Vi ønsker å få tilbakemeldinger som kan hjelpe oss å bygge opp et tjenestetilbud for fremtiden.

Svar på undersøkelsen her

Tema i undersøkelsen er:

  1. En aldersvennlig kommune
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng i tjenestene

Svarfrist er 30. mars.

Vigdis Abrahamsen og Hege Stenbakk
Vigdis blir kjent med en robot-sel. Hege Stenbakk forklarer at denne selen er et viktig hjelpemiddel for mange demente. Den tilpasser seg bruker og kan blant annet roe ned en person som er stresset.

Teknologi - en utfordring

Vigdis bruker smarttelefon, nettbrett og andre digitale hjelpemidler. For henne er det ingen problem å betale regninger i nettbank. Likevel synes hun, som så mange andre, at teknologi er både ukjent og litt utfordrende.

Vigdis, sammen med venninnen Bente, besøkte denne uken Smarthuset. De ble imponerte.

– Jeg er mye å lære når det gjelder teknologi. Det er en utfordring. Jeg har lyst å lære, men tørr ikke å prøve. I dag ble jeg virkelig overraska og imponert.

Hege Stenbakk, som jobber med e-helse og velferdsteknologi i Alta kommune, holdt omvising på Smarthuset. Hun viste frem blant annet hjelpemidler på bad, medisinrobot, elektrisk gyngestol, komp skjerm og sensorteknologi.

– Dette er ting man ikke går å tenker over før tiden er der. Jeg er helt imponert over hvor mange smarte hjelpemidler som finnes og som man kan ta i bruk. Jeg har lært masse i dag og har nok fått et nytt syn på hva teknologi er og kan brukes til.