A A A

Digital kommune

Alta kommune blir "fulldigital" i sommer. Det betyr at du som innbygger nå får posten fra kommunen i din foretrukne digitale postkasse. 
digital borger

Alta 10-toppers

God Alta 10-toppers sommer!
titopper

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2040

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta skulle legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14. Planforslaget ble bearbeidet i samsvar med planu...
Kommuneplanutsnitt

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
Arkitekt

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.
Beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Alta kommune satser på klart språk som et viktig virkemiddel. Klart språk skal bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte
Klart språk

Digital kommune

Alta 10-toppers

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019...

Ledige stillinger

Du er en del av Norges beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune