A A A

Skiløyper i Alta

Det er nå fine skiforhold på Sarves. Det er kjørt 5 km med tråkkemaskin. Bra for både skøyting og klassisk. Vi har også startet ed å utvide løypen slik at vi kan få 9 km der. I Kaiskuru jobbes det med anleggsmaskiner for å legge ut kunstsnø i rull...
Skiløyper

Fødestua virksomhetsoverdras til Finnmarkssykehuset

Informasjon til gravide, fødende og andre innbyggere i Alta og omegn.
mennesker

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.
Beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Alta kommune satser på klart språk som et viktig virkemiddel. Klart språk skal bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte
Klart språk

Bli varslet!

Alta kommune har et eget varslingssystem for utsendelse av meldinger til innbyggere via sms og telefonoppringing.
smarttelefon

Skiløyper i Alta

Fødestua virksomhetsoverdras til Finnmar...

Formannskapets innstilling i budsjettsak...

Du er en del av Norges beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Bli varslet!