Barnehagen har 5 avdelinger, hvorav en av disse er en skjermet avdeling for tilvenning av små barn i barnehagen.

I barnehagen har vi et stort fint uteområde som byr på mange fysiske utfordringer, i tillegg ligger barnehagen like i nærheten av friområdene Komsa og Sandfallet. Disse områdene blir ukentlig brukt til turer gjennom hele året.