Vi har også et flott nærmiljø rundt oss som vi bruker flittig hele året. På vinterstid lager vi skiløype i skogen ved barnehagen, vi har tilgang til ulike akebakker og lysløyper m.m. Vi arrangerer NM i vinterleker med ulike aktiviteter til alle aldersgrupper og når det nærmer seg sommer så gjennomfører vi vår egen miljøuke. Da går vi til «flylys-toppen», Skogvannet, Tørrfossen og lager en natursti i området rundt barnehagen. Vi bruker også gapahukene våre aktivt. Der har vi blant annet muligheter til å utforske naturen, insekt- og dyrelivet, være aktiv i ulendt terreng og plukke bær.

For oss er det viktig at barna opplever trygghet, mestring og glede i hverdagen. Saga barnehage skal være en arena som fremmer inkludering, lek og vennskap. For å få til dette må vi voksne være nysgjerrig, engasjert, leken og tilgjengelig.

Ved oppstart av nytt barnehageår setter vi av god tid til tilvenning for å skape en god relasjon til barnet og foreldre. For å få en myk overgang fra hjemmet til barnehagehverdagen, så bruker vi trygghetssirkelen aktivt i møte med barna hver dag. En god relasjon er basert på trygghet, omsorg og respekt.